Velkommen | Bilder | Oppskrifter | Tema | Produkter | Kurs | Om meg | Kontakt

 

 
 
 

 

Bilder fra Marsipankurset den 19.06.2005:

 

     

 

 

Sjokoladekurset den 20.06.2005:

 

 

 

Og Royal Icing kurset den 26.06.2005: